App för jakt

App för alla jägare som kommer att se jaktsäsonger, djur, spara jaktupplevelser etc. Jägare-appen är den mest utökade på marknaden just nu.

JAKTSÄSONG:

Du kan se jaktsäsongen för alla djur i något område i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien och Frankrike. Du kommer också att bli informerad om de speciella villkor som du måste vara medveten om när du ska jaga. Om du väljer det datum du ska jaga visar appen bara det djur du får jakta i det område du har valt.

 

DJUR:

Det finns fantastiska bilder på djuren som kan jaktas i Europa. Du får också särskild uppmärksamhet åt det enskilda djuret som gäller för olika områden i länderna. För de stora djuren finns teckningar av optimal placering av ditt skott.

 

FÖLJ EN DJUR:

Om det finns ett djur där du är av särskilt intresse kan du markera att du följer den. Du kommer att få ett meddelande en månad innan jaktsäsongen börjar för djuret.

 

 

 

LOGGA:

Du kan logga dina jaktupplevelser med dina egna bilder och beskrivningar. App kommer ihåg var du har haft erfarenheter så att du kan se dem på en karta. Du kan hålla koll på vad du har sett och vad du har jagat. Du kan göra dina loggar offentliga till andra jägare.

 

Är du så olycklig att skamma ett djur, kan du logga upp den plats där djuret var, så du kan hitta den exakta platsen för att starta sökningen med en hund.

 

KARTA:

Du kan göra dig synlig på en karta. Om du är mer jägare kan du hålla koll på var alla i gruppen är så du är säker på att alla är på plats.

 

Du kan göra dina loggar synliga för andra. Till exempel, om alla, i jaktlaget gör sina loggar offentliga, får du en bra översikt över det vilda djur som har sett och vad som har skjutits i området.

 

VÄDRET:

Du är inte längre i tvivel när solen stiger och går ner. Den exakta tiden visas för den position du har valt. Du kan också se hur vädret blir.

Nya funktioner: Grupper och område

Kommer i slutet av augusti 2019!

OMRÅDE:

Du kan dra gränserna för ditt jaktområde på Google Maps. När du sedan loggar vad du har skjutit får du en översikt över säsongens avkastning och vad du har sett.

 

Du kan också tilldela ett område till en grupp. Då får du en översikt över vad alla medlemmar i gruppen har skjutit och sett. Du definierar dig själv för vilket tidsintervall du vill se utbyten.

GRUPP:

Du kan skapa en grupp som andra jaktkompisar kan gå med i. I gruppen har du alla funktioner som behövs för att hålla reda på jaktutbyten och meetups som hålls. Du kan till exempel:

 

1)  Bjud in medlemmar i gruppen

 

2)  Förena ett eller flera jaktområden med gruppen

 

3)  Ordna jaktdatum (Meetups) som automatiskt kan läggas till i din kalender:

 

  • Du kan också se vem som deltar och som har avvisat.
  • Alla meetups lagras så att du har en översikt över vad som hände under säsongen

 

4)  Logga allt som har sett och skjutits i gruppen. Du får en översikt över vem som skjutit eller sett djuret och hur mycket det summerar.

 

5)  Du kan chatta med de andra medlemmarna i gruppen.

 

 

Gruppen tillhandahåller ett bra verktyg för att jaga konsortier.

Appen gör jakten oförglömlig!

© 2019 Appfriend. All rights reserved

JAKTSÄSONG:

LOGGA:

OMRÅDE:

GRUPP:

Du kan skapa en grupp som andra jaktkompisar kan gå med i. I gruppen har du alla funktioner som behövs för att hålla reda på jaktutbyten och meetups som hålls. Du kan till exempel:

 

1)  Bjud in medlemmar i gruppen

 

2)  Förena ett eller flera jaktområden med gruppen

 

3)  Ordna jaktdatum (Meetups) som automatiskt kan läggas till i din kalender:

 

  • Du kan också se vem som deltar och som har avvisat.
  • Alla meetups lagras så att du har en översikt över vad som hände under säsongen

 

4)  Logga allt som har sett och skjutits i gruppen. Du får en översikt över vem som skjutit eller sett djuret och hur mycket det summerar.

 

5)  Du kan chatta med de andra medlemmarna i gruppen.

 

 

Gruppen tillhandahåller ett bra verktyg för att jaga konsortier.

JAKTSÄSONG:

Du kan se jaktsäsongen för alla djur i något område i Danmark, Norge, Sverige, Storbritannien och Frankrike. Du kommer också att bli informerad om de speciella villkor som du måste vara medveten om när du ska jaga. Om du väljer det datum du ska jaga visar appen bara det djur du får jakta i det område du har valt.

 

DJUR:

Det finns fantastiska bilder på djuren som kan jaktas i Europa. Du får också särskild uppmärksamhet åt det enskilda djuret som gäller för olika områden i länderna. För de stora djuren finns teckningar av optimal placering av ditt skott.

 

FÖLJ EN DJUR:

Om det finns ett djur där du är av särskilt intresse kan du markera att du följer den. Du kommer att få ett meddelande en månad innan jaktsäsongen börjar för djuret.

LOGGA:

Du kan logga dina jaktupplevelser med dina egna bilder och beskrivningar. App kommer ihåg var du har haft erfarenheter så att du kan se dem på en karta. Du kan hålla koll på vad du har sett och vad du har jagat. Du kan göra dina loggar offentliga till andra jägare.

 

Är du så olycklig att skamma ett djur, kan du logga upp den plats där djuret var, så du kan hitta den exakta platsen för att starta sökningen med en hund.

 

KARTA:

You can make yourself visible on a map. If you are more hunters, you can keep an eye on where everyone in the group is, so you’re sure everyone is on position.

 

You can make your logs visible to others. For example, if everybody, in a consortium make their logs public, you get a good overview of the wildlife that has been seen and what has been put in the area.

 

VÄDRET:

Du är inte längre i tvivel när solen stiger och går ner. Den exakta tiden visas för den position du har valt. Du kan också se hur vädret blir.

OMRÅDE:

Du kan dra gränserna för ditt jaktområde på Google Maps. När du sedan loggar vad du har skjutit får du en översikt över säsongens avkastning och vad du har sett.

 

Du kan också tilldela ett område till en grupp. Då får du en översikt över vad alla medlemmar i gruppen har skjutit och sett. Du definierar dig själv för vilket tidsintervall du vill se utbyten.

GRUPP:

Du kan skapa en grupp som andra jaktkompisar kan gå med i. I gruppen har du alla funktioner som behövs för att hålla reda på jaktutbyten och meetups som hålls. Du kan till exempel:

 

1)  Bjud in medlemmar i gruppen

 

2)  Förena ett eller flera jaktområden med gruppen

 

3)  Ordna jaktdatum (Meetups) som automatiskt kan läggas till i din kalender:

 

  • Du kan också se vem som deltar och som har avvisat.
  • Alla meetups lagras så att du har en översikt över vad som hände under säsongen

 

4)  Logga allt som har sett och skjutits i gruppen. Du får en översikt över vem som skjutit eller sett djuret och hur mycket det summerar.

 

5)  Du kan chatta med de andra medlemmarna i gruppen.

 

 

Gruppen tillhandahåller ett bra verktyg för att jaga konsortier.